Dobročinitelji
Osim prihoda što ih ostvaruje gospodarenjem postojećom vlastitom imovinom, koja je preostala od brojnih zaklada koje su ostavljali stari Dubrovčani u zemlji i svijetu, Zaklada "Blaga djela" utemeljeno i optimistički očekuje da će joj se javljati i brojni dobročinitelji koji će nastaviti vjekovnu tradiciju darivanja dijela svoga imetka ovoj Zakladi za brojna blaga djela koja su predviđena ili će to biti u njenim programima rada.

  • Svaka domaća i strana fizička ili pravna osoba koja uplati u korist Zaklade svotu od
    1 000,00 kn stječe status podupiratelja Zaklade.    (Članak 14. st. 1 . Statuta Zaklade)

  • Dobročiniteljem Zaklade može postati svaka domaća ili strana fizička ili pravna osoba koja u korist Zaklade uplati najmanje 10 000,00 kn ili protuvrijednost u stranoj valuti, ili joj daruje na bilo koji način pokretnine ili nekretnine u istoj vrijednosti.

  • Dobročinitelj koji uplati Zakladi 300 000,00 kn i više ili protuvrijednost u stranoj valuti, ili joj daruje na bilo koji način pokretnine ili nekretnine u istoj vrijednosti, stječe status srebrnog dobročinitelja.
  • Dobročinitelj koji uplati svotu od 600 000,00 kn i više ili protuvrijednost u stranoj valuti, ili joj daruje pokretnine ili nekretnine u istoj vrijednosti, stječe status zlatnog dobročinitelja.

Uz pismenu zahvalnicu ZAKLADA izdaje zlatnom i srebrnom dobročinitelju posebnu povelju, a ovi dobročinitelji imaju pravo na svom poslovnom memorandumu, u poslovnim prostorijama, na drugim mjestima, osobito u svojim domovima i u raznim prigodama na dostojan način isticati zaštitni znak Zaklade i svojstvo dobročinitelja Zaklade.

ZAKLADA će na primjeren način objaviti ime dobročinitelja uz njegovu prethodnu suglasnost.
Po želji dobročinitelja, Zaklada će obavijestiti javnost o njegovom dobročinstvu bez isticanja imena.

Obaviještavajući javnost putem javnih sredstava priopćavanja, posebnih emisija Hrvatskog radija - Radio postaje Dubrovnik, časopisa Matice hrvatske "Dubrovnik" i na druge načine, o tome za koje sve namjene Zaklada pruža potpore potrebitim  pojedincima i obiteljima, zadovoljni smo što sada možemo ovim putem obavijestiti javnost da je Zaklada "Blaga djela" kroz posljednje dvije godine dobila dvije donacije građana.

Nakon dugo godina od posljednje donacije, koju je 1935. godine ostavio Zakladi gospar Luko Pehovac, Zaklada je prvu donaciju dobila putem novčanih doznaka plemenitog dobročinitelja, koji je, obzirom da je 2005. i 2006. obdario Zakladu svotom od 1, 466.053,70 kn (200.000 EUR-a), dakle višom od 600 000,00 kn, stekao status zlatnog dobročinitelja.

Prema želji zlatnog dobročinitelja ne objavljujemo osobne podatke, ali i ovom prilikom ponovno zahvaljujemo na plemenitosti, širokogrudnosti  i razumijevanju, osobito jer su darovana sredstva namijenjena za različite vidove pomoći koje će Zaklada pružati mladima iz Doma «Maslina», koji napuštaju Dom nakon navršenih zakonom predviđenih godina života i nastavljaju s pripremama za budući samostalni život.
Ovo plemenito dobročinstvo, koje je javnosti već objavljeno, potaknulo je još jednog dobročinitelja o čemu  je Zaklada također već obavijestila javnost. I ova donacija je namijenjena kao potpora potrebitim mladim osobama na njihovom putu u život. 

Zaklada "Blaga djela" koristi i ovu priliku srdačno zahvaljujući dobročiniteljima na njihovom plemenitom činu.

Zaklada u tijeku svog rada ima razumijevanja i drugih sugrađana i tvrtki, koji na različite načine pomažu Zakladi, olakšavajući joj ispunjavanje njenih obveza, na čemu im najljepše zahvaljujemo, a sigurno ćemo i za njihove plemenite doprinose naći izraze naše posebne zahvalnosti. Njihova imena već sada objavljujemo i objavljivat ćemo na ovim web stranicama, a u poglavljima na koje se njihovi doprinosi odnose, kao što je to već istaknuto u poglavlju o pomoći bivšim štićenicima Doma “Maslina”, čime ćemo nastaviti svake godine na odgovarajući način.

Dragi sugrađani ma gdje se nalazili!
Drage Dubrovkinje i Dubrovčani u zemlji i inozemstvu!!
Prijatelji Dubrovnika!

Prijatelji velikog srca i razumijevanja za potrebite!


Ne dvojimo da ćete ići stopama starih kroz sva vremena i događaje. Ne dvojimo da ćete i Vi od srca ubaciti koje, makar sitno zrnce u žaru u kojoj  se sakupljaju sredstva u svim oblicima za potrebite s područja našeg Grada. A vjerujte, ima ih potrebitih, u što se je i ova generacija koja upravlja Zakladom uvjerila i svakodnevno uvjerava  iz osobnih kontakata.

Pomažemo i pomagat ćemo u prvom redu najstarijima i najpotrebitijima koji nisu u stanju brinuti o sebi, a zatim najmlađima koji se spremaju za život i koje na tom putu treba pomoći i poduprijeti kako bi se otisnuli na valove života koji se pred njima pojavljuju.

Pomažemo i pomoći ćemo i svima drugima kojima je pomoć doista potrebita, jer u svojim obiteljima imaju teže materijalne prilike i pojedine članove težeg zdravstvenog stanja.

Pomažemo i pomagat ćemo osobito potrebitim obiteljima s više malodobne djece, kako bi ih mogli dovesti na siguran put  i osposobiti za budući život.

Smatramo, međutim, da nema opravdanja davati iz zajedničke nam blagajne svakome koji se javi, ako i osobno, prema svojim mogućnostima i sposobnostima, ne nastoji uložiti truda da pomogne sebi i svojim najbližima.

SVE ŠTO ZAKLADA STEKNE OD SVOJIH DOBROČINITELJA U NEKRETNINAMA ČUVAT ĆE I SAČUVATI ZA BUDUĆE GENERACIJE, KAKO BI DOBRIM GOSPODARENJEM MOGLA UVIJEK I KONTINUIRANO OSIGURAVATI POTREBNA NOVČANA  SREDSTVA  ZA BROJNE  PROGRAME  POMOĆI  KOJE  ĆE  KREIRATI  I  OSTVARIVATI.

Ostat ćemo na taj način vjerni svima  koji su kroz dugu povijest ostavljali za brojna blaga djela, ostati svijetlim primjerom kako se može ustrajati u ostvarenju plemenitih namjera i želja dobročinitelja  pomaganjem potrebitih.

 

 

Zaklada "Blaga djela", Dubrovnik, Kovačka 1, Tel.: 020 321-606 E-mail:zzaklada.blaga.djela@du.t-com.hr