Izabran novi upravitelj Zaklade Blaga djela
Upravno vijeće Zaklade Blaga djela na svojoj sjednici od 21. prosinca  tekuće godine  razriješilo je dužnosti dosadašnjeg upravitelja Zaklade Nikolu Obuljena na njegov osobni zahtjev.

Na istoj sjednici Upravno vijeće je, nakon prethodno provedenih potrebitih konzultacija,  za novog upravitelja izabralo Branka Bazdana, dipl. iur,, čiji mandat traje četiri godine.

 Zaklada "Blaga djela", Dubrovnik, Kovačka 1, Tel.: 020 321-606 E-mail:zzaklada.blaga.djela@du.t-com.hr