Konstituiran novi Upravni odbor Zaklade Blaga djela
Danas je održana prva,  konstituirajuća sjednica novog Upravnog odbora Zaklade Blaga djela. Sjednicu je sazvao i njome presjedao Mario Duić, dosadašnji predsjednik Upravnog vijeća Zaklade. Upravni odbor je tijelo koje se prema novom  Statutu Zaklade sastoji od sedam članova, četiri izabire dosadašnji Upravni odbor (ranije Upravno vijeće), a tri člana imenuje Gradsko vijeće Grada Dubrovnika. Mandat članova ovog Upravnog odbora je  četiri godine.

Na prijedlog Upravnog vijeća Zaklade, na sjednici održanoj 22. siječnja ove godine, u  Upravni odbor izabrani su  Mario Duić dipl. iur., Hrvoje Dunatov, dipl. iur., Marino Dražeta, dipl. ing. el.  i Krunoslav Težak, dipl. oecc.

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika,  na sjednici održanoj 26. siječnja ove godine, imenovalo je u  Upravni odbor Zaklade Nadu Medović, dipl. iur., Suzanu Kosović, dipl. oecc. i Terezinu Orlić, dipl. oecc.

Na današnjoj, konstituirajućoj sjednici za predsjednika Upravnog odbora izabran je Hrvoje Dunatov, a za zamjenika je  izabrana  Nada Medović.

Na .1. sjednici  Upravni odbor je, pored  imenovanja tijela Zaklade,  raspravio i o brojnim   predstojećim aktivnostima Zaklade, posebno o problemima uzrokovanim pandemijom virusa Covid 19.Zaklada "Blaga djela", Dubrovnik, Kovačka 1, Tel.: 020 321-606 E-mail:zzaklada.blaga.djela@du.t-com.hr