Programi socijalne skrbi"Pomoć u namirnicama "

Pomoć besplatnom opskrbom namirnicama može se odobriti:

  1. u pravilu malodobnoj djeci u obiteljima s troje ili više djece;
  2. samohranom roditelju s dvoje i više malodobne djece,
  3. samohranom roditelju s jednim malodobnim djetetom ako se radi o djetetu s posebnim potrebama,
  4. samohranom roditelju i jednom malodobnom djetetu, kada u obitelji samohranog roditelja s dvoje ili više malodobne djece, kojima se pomoć pružala, ostane samo jedno malodobno dijete,
  5. jednome od roditelja s troje ili više malodobne djece,
  6. drugim osobama u obiteljskom domaćinstvu čija je nesposobnost za rad utvrđena prema općim propisima ili su starije od 65 godina.

Iznimno, ako Upravno vijeće zaključi da je u jednoj obitelji došlo do tako složenog pogoršanja zdravstvenog i socijalnog stanja da je uvjerljivo opravdano odstupiti od kriterija utvrđenih ovim Pravilnikom, može tu obitelj svojom posebnom odlukom uvrstiti u program „Pomoć  besplatnom opskrbom namirnicama“, dok takve okolnosti traju.
                                                          
Članovima obitelji bez djece, pomoć u namirnicama se može odobriti samo ako su navršili 65 godina života, ili onima čija je nesposobnost za rad utvrđena prema općim propisima.

Iznimno, pomoć u namirnicama može se odobriti i samcima, ako, zbog zdravstvenih razloga, sami ili uz pomoć drugih moraju pripremati određena jela što ih ne mogu dobiti na drugi način ili ako su im drugi vidovi pomoći nedostupni jer žive na udaljenim područjima Grada Dubrovnika (otoci i sl.).
           
Obiteljskom domaćinstvu čiji članovi po ovom Pravilniku ispunjavaju uvjete za odobrenje  pomoći  besplatnom opskrbom namirnicama  za  pripremu  jela  kod  kuće ili pojedincima kojima je to omogućeno, odobrit će se pomoć u iznosu koji odgovara vrijednosti posebno utvrđenog standarda prehrane po osobi, uzevši u obzir broj članova domaćinstva koji ispunjavaju uvjete.

Standard prehrane po osobi i njegovu najvišu vrijednost utvrđuje Upravno vijeće Zaklade posebnom odlukom. Zavisno o prihodima članovima obiteljskog domaćinstva odobravat će se pomoć za prehranu kako slijedi:

Ako je prosječni mjesečni prihod po članu obiteljskog domaćinstva:

<  1.000,00 kn - 100%  utvrđene najviše vrijednosti  pomoći
> od  1.000,00 kn do  1.300,00 kn 70%
>  1.300,00 kn - 50%

Kada se kod obračuna visine pomoći za nabavu namirnica dobije određeni iznos, konačni ukupni iznos pomoći zaokruživat će se na više i to na vrijednost od 50 ili 100 (na pr. 340 na 350, 980 na 1000, 1960 na 2000).

Odobrenu visinu pomoći za besplatnu opskrbu namirnicama Zaklada će svakog mjeseca predati korisnicima u bonovima, što će ih izrađivati i Zakladi dostavljati odabrani dobavljač roba, a korisnici pomoći će tim  bonovima plaćati po vlastitom izboru kupljene namirnice u prodavaonicama tog odabranog dobavljača.

Pomoć besplatnom opskrbom namirnicama može se odobriti korisnicima do visine kada ukupni prihod pojedine obitelji, zajedno s pomoći Zaklade za nabavu namirnica, iznosi najviše 115% prema sindikalnoj košarici određene obitelji što će se izračunavati svake godine u uobičajeno vrijeme po objavljivanju županijske ili druge odgovarajuće sindikalne košarice.

U obiteljima s petero i više malodobne djece koje Zaklada želi posebno pomoći, pomoć besplatnom opskrbom namirnicama odobrit će se svoj malodobnoj djeci  prema kategoriji u koju spada obitelj prema ukupnom prihodu obiteljskog domaćinstva, ali najviše do 150% prema sindikalnoj košarici određene obitelji.


 

Pozivamo sve sugrađane da nas obaviještavaju o pojedincima ili obiteljima koje žive u složenijim i težim životnim okolnostima zbog loših materijalnih, zdravstvenih ili drugih prilika i trebaju solidarnu potporu, a mi unaprijed zahvaljujemo na suradnji.

E-mail:
zaklada.blaga.djela@du.t-com.hr


Adresa:
Kovačka 1, 20000 Dubrovnik

Tel.: +385 020 321-606

 

 

Zaklada "Blaga djela", Dubrovnik, Kovačka 1, Tel.: 020 321-606 E-mail:zzaklada.blaga.djela@du.t-com.hr