Poslovni prostoriZaklada ima značajnu osnovnu imovinu, a potpuno utemeljeno očekuje se da će ona biti vrlo respektabilna nakon što se uspješno okonča postupak naknade za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, stjecanjem ponovnog vlasništva poslovnih prostora  i manjim dijelom stanova koji su bili u vlasništvu Zaklade i nacionalizirani, a kasnije nisu prodani, ili pak naknadom u novcu za  dio koji su otkupljeni od onih koji su imali stanarsko pravo nad njima.

Gotovo sva imovina je nepokretna imovina, kuće s poslovnim prostorima i stanovima, koja redovito i kontinuirano služi ostvarenju značajnih prihoda što su na raspolaganju Zakladi za ostvarenje svrhe postojanja putem njenih programa i projekata.

Zaklada već sada ostvaruje značajne prihode gospodarenjem imovinom i to:

a.) Davanjem u zakup poslovnih prostora javnim natječajem
      – prema uvjetima općeg akta Zaklade;

b.) Oročavanjem slobodnih novčanih sredstava,
ulaganjem kod poslovnih banaka radi oplemenjivanja postojećih sredstava, kako bismo dugoročnim  sustavnim bavljenjem postojećim socijalnim problemima na području Grada Dubrovnika mogli ostvarivati dugoročne planove u pokrivanju brojnih novih potreba koje se javljaju tijekom vremena.

Zaklada može, zbog svoje ekonomske snage, biti čvrsta osovina oko koje će se okupljati veći broj novih dobročinitelja, stvarajući tako zakladnu imovinu koja će jačati samopouzdanje u našem Gradu, a iz okolnosti da je riječ o neprofitnoj organizaciji, usmjeravati sva raspoloživa sredstva za podmirenje brojnih potreba poboljšavanjem kvalitete života potrebitih  sugrađana.

 

Natječaji
 
Poslovni prostori u vlasništvu Zaklade

mapa grada sa ucrtanim lokacijama poslovnih prostora

U skladu sa Zakonom o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugokomunističke vladavine očekujemo da se Zakladi vrati još desetak poslovnih prostora u povijesnoj jezgri Dubrovnika.

 

 

Zaklada "Blaga djela", Dubrovnik, Kovačka 1, Tel.: 020 321-606 E-mail:zzaklada.blaga.djela@du.t-com.hr