StanoviZAKLADA će u bliskoj budućnosti, moći dati u najam nekoliko stanova u njenom vlasništvu obiteljima s troje i više malodobne djece.

Ovu  mogućnost Zaklada će ostvarivati kako bude ponovno dobijala  u  vlasništvo stanove koji su bili i ranije vlasništvo Zaklade, a koji su bili nacionalizirani ali nisu prodani onima koji su u njima imali stanarsko pravo, kao što se to dogodilo s velikim brojem drugih stanova nacionaliziranih Zakladi.

Bit će poteškoća dok Zaklada ne dođe u posjed svih tih stanova  jer u njima sada stanuju oni koji su na razne načine uselili, a koji ga u ovom trenutku bespravno koriste, ali u tome će se ustrajati kako bismo ih dali  u najam onima koji su najpotrebniji, a koji sada ne mogu na drugi način doći do njega.

Pred nadležnim sudom se vodi nekoliko postupaka za iseljenje nelegalnih korisnika, koji su uglavnom sami i ne mogu po Pravilniku Zaklade ni na koji način ostvariti mogućnost daljnjeg korištenja stanova. Prvostupanjske presude su već donesene u korist Zaklade, a očekuju se uskoro i odluke drugostupanjskog suda.

Sve stanove Zaklada će davati u najam  na određeno vrijeme, putem  javnog  natječaja  koji će se objavljivati u javnom glasilu, u skladu s odredbama Pravilnika o davanju u najam stanova u vlasništvu Zaklade, jer, opće je poznato, nitko ne može više dati a ni dobiti stan na korištenje na neodređeno vrijeme niti steći stanarsko pravo, kako je to ranije zakonom bilo predviđeno.


Najmoprimci će plaćati određenu najamninu, doduše ne prema tržišnim načelima već prema povlaštenom tretmanu što ga utvrđuje Zaklada, a Zaklada će taj prihod redovito oročavati kako bi ga oplemenila na najbolji mogući način u korist najmoprimca i njegove obitelji, a nakon prestanka trajanja ugovora o najmu, sve zajedno će uplatiti kao potporu obitelji najmoprimca kada poduzme potrebne korake za izgradnju ili nabavu  vlastite kuće ili stana, uz vlastiti napor i ulaganje iz različitih izvora.

U realizaciji ove namjene Zaklada je već dala u najam jedan stan obitelji s četvero malodobne djece, na određeno vrijeme dok ispunjavaju uvjete iz Pravilnika.

Jedan drugi stan Zaklada je dala u najam na određeno vrijeme obitelji hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i ratnog vojnog invalida koji se je zatekao u tom stanu, jer je dobio taj stan na čuvanje prije nego je Zaklada  ponovno dobila stan u vlasništvo. Kroz dogovoreno vrijeme ova obitelj će ostvarivati pravo koje im pripada u skladu sa zakonom o braniteljima, a po isteku ugovorenog vremena napustiti će stan Zaklade, jer ne ispunjavaju uvjete za njegovo daljnje korištenje.


ZAKLADA je spremna, čim se za to steknu uvjeti i potreba, spomenutoj Stambenoj zajednici Doma «Maslina» dati na korištenje bez naknade odgovarajući stan u vlasništvu Zaklade,  za smještaj na određeno vrijeme mlađih punoljetnih osoba koje  napuštaju Dom  iz  istih naprijed navedenih razloga.

Za naprijed navedene namjene sklopljen je ugovor za izradu projektne dokumentacije za dogradnju jedne kuće u vlasništvu ZAKLADE, u kojoj je predviđena izgradnja tri stana

Stanovi u vlasnistvu Zaklade

stanovi će se davati na korištenje obiteljima s više malodobne djece i to na određeno vrijeme na način da će korisnici plačati skromnu mjesečnu najamninu koja će im se zajedno sa kamatama vratiti nakon isteka uvjeta o najmu stana i na taj način im pomoći pri trajnom rješavanju stambenog problema.

 

 

Zaklada "Blaga djela", Dubrovnik, Kovačka 1, Tel.: 020 321-606 E-mail:zzaklada.blaga.djela@du.t-com.hr