Svrha Zaklade
Svrha Zaklade je:

 • izravno ili putem postojećih ustanova socijalne skrbi ili organiziranjem novih pružati različite oblike potpore osobama i obiteljima, osobito obiteljima samohranih roditelja
  i obiteljima s više malodobne djece, kojima je potrebna pomoć za podmirenje    
  osnovnih životnih  potreba radi težeg materijalnog, zdravstvenog i uopće  socijalnog 
  položaja i drugih okolnosti, zbog čega ih sami, svojim radom, prihodom od imovine ili uz pomoć članova obitelji i iz drugih izvora nisu u mogućnosti  zadovoljiti;

 • graditi i sudjelovati u financiranju izgradnje objekata socijalne namjene: stanova  za socijalno ugrožene obitelji i domova za smještaj starih, nemoćnih i napuštenih  osoba
  i umirovljenika slabijeg imovnog stanja i drugih objekata socijalne namjene;

 • pružati  pomoć  domovima za djecu i  za starije i nemoćne osobe;

 • pomoći novčanim potporama školovanje učenika stručnih škola i sveučilištaraca, iz obitelji s težim materijalnim, zdravstvenim i uopće socijalnim prilikama, osobito djece bez jednog ili oba roditelja;

 • obrtnicima  deficitarnih zanimanja potrebnih građanima pružati potporu u temeljnim elementima njihove obrtničke aktivnosti;

 • surađivati s vjerskim zajednicama, humanitarnim organizacijama, udrugama i drugim fizičkim i pravnim osobama koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi;

 • podržavati, sudjelovati i pomagati u izradi i provođenju mjera i programa za zaštitu ljudskog okoliša kao i za unapređenje stanja kulturne i povijesne baštine Dubrovnika.

 

 

Zaklada "Blaga djela", Dubrovnik, Kovačka 1, Tel.: 020 321-606 E-mail:zzaklada.blaga.djela@du.t-com.hr