Upravna tijela Zaklade
Tijela upravljanja i zastupanja Zaklade su Upravno vijeće i Upravitelj.

Upravno vijeće Zaklade upravlja poslovima Zaklade i donosi odluke o ostvarivanju svrhe Zaklade, kako je to Statutom Zaklade predviđeno.

Upravno vijece sastoji se od pet članova.

Članove Upravnog vijeća u sadašnjem sastavu imenovalo je, na prijedlog Upravitelja Zaklade, Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na sjednici od 9. listopada 2017. na vrijeme od 4 (četiri) godine, koji mandat je predviđen Statutom Zaklade. Članovi Upravnog vijeća Zaklade su:

Mario Duić, dipl. pravnik (izabran od članova za predsjednika vijeća),

Nada Medović, dipl. pravnik (zamjenica predsjednika),

Terezina Orlić, dipl. oec,

Krunoslav Težak, dipl. oec.,

Maro Kristić, dipl. oec.


Upravitelj Zaklade

Upravitelj zastupa Zakladu i vodi poslove Zaklade sukladno odlukama Upravnog vijeća Zaklade.
Za Upravitelja Zaklade Gradsko vijeće Grada Dubrovnika je 6. studenoga 2018. imenovalo, na prijedlog Upravnog vijeća Zaklade, kako je to predviđeno Statutom Zaklade, dipl. ing. Nikolu Obuljena, koji je i do tada vršio tu dužnost.
Za obavljanje administrativnih i raznih stručnih poslova organiziran je Ured Zaklade, na čelu s voditeljicom Ureda, Maricom Perić, dipl. oec.

 

Zaklada "Blaga djela", Dubrovnik, Kovačka 1, Tel.: 020 321-606 E-mail:zzaklada.blaga.djela@du.t-com.hr