Upravna tijela Zaklade
Tijela upravljanja i zastupanja Zaklade su Upravno vijece i Upravitelj.

Upravno vijece Zaklade upravlja poslovima Zaklade i donosi odluke o ostvarivanju svrhe Zaklade, kako je to Statutom Zaklade predvideno.

Upravno vijece sastoji se od pet clanova.

Clanovima Upravnog vijeca Zaklade istekao je mandat 18. studenoga 2012., i od tada Zakladu zastupa dosadašnji upravitelj jer Gradsko vijece Grada Dubrovnika nije prihvatilo više puta upuceni prijedlog Upravnog vijeca za imenovanje upravitelja Zaklade. Do okoncanja više sporova koje je uputilo dosadašnje Upravno vijece i Upravitelj protiv neimenovanja, odnosno nezakonitog imenovanja novih clanova Upravnog vijeca i upravitelja, Zakladu zastupa dosadašnji upravitelj Nikola Obuljen koji je upisan u Zakladni upisnik Ministarstva uprave.

Za obavljanje administrativnih i raznih strucnih poslova organiziran je Ured Zaklade, na celu s voditeljicom Ureda, dipl. ekonomisticom Maricom Peric.

 

Zaklada "Blaga djela", Dubrovnik, Kovačka 1, Tel.: 020 321-606 E-mail:zzaklada.blaga.djela@du.t-com.hr